עקזיסטענץ איז גאָט

גאָט פּאָריז זיך אין עקזיסטענץ; עקזיסטענץ איז גאָט.
~ Wald